تور فرانسه

تور فرانسه ( پاریس ) – زمستان ۱۴۰۲

سه ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ترکیش می روید و سپس چمدان ها را تحویل…
keyboard_arrow_up