دریافت کاراعتباری بانکی مستر کارت بدون اقامت اروپا

با مسترکارت های اروپا بدون نگرانی سفر کنید

حساب شخصی در اروپا بدون نیاز به داشتن اقامت اروپا

  • دریافت مسترکارت اروپا به نام خودتان

  • امکان خریدهای فروشگاهی

  • امکان خرد های اینترنتی

  • امکان انجام عملیات بانکی

  • پرداخت قبوض

واریز و برداشتها به مسترکارت تان

واریزی به حساب :
هر 30 روز تا 10 هزار یورو
هر 365 روز تا 30 هزار یورو
برداشت از حساب :
هر 30 روز 10 هزار یورو
هر365 روز 30 هزار یورو
برداشت وجه نقد از تمامی دستگاههای خودپرداز جهانی :
هر 30 روز 500 یورو
پرداخت در فروشگاه ها و یا خرید های اینترنتی :
هر 30 روز 2500 یورو

keyboard_arrow_up